Xổ số trực tuyến minh ngọc | Ứng dụng xổ số di động

Phiên họp tháng 5 của UBND huyện

Thứ hai - 10/06/2019 21:34
Ngày 24/5/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp tháng 5 năm 2019 đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 do đồng chí Hoàng Văn Hiêng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Đến dự phiên họp có đ/c Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Huyện ủy, đ/c Lò Văn Tuyển - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND huyện, các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Trong tháng 5/2019 nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn được duy trì ổn định: Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất nông - lâm nghiệp: chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; các xã cơ bản chuẩn bị tốt các điều kiện cho trồng rừng, trồng chè... Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện. Chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.
ngan
Đ/c Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo phiên họp
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Chất lượng báo cáo định kỳ của một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu. Tiến độ thực hiện Dự án xây dựng khu di tích lịch sử - văn hóa bản Lướt, xã Mường Kim một số hạng mục còn chậm. Tình trạng đơn thư kiến nghị, đề nghị kéo dài và vượt cấp vẫn xảy ra chủ yếu về các chính sách bồi thường đất đai. Tiến độ làm đất trồng chè tại một số thôn bản của một số xã còn chậm so với kế hoạch. Việc duy trì, nhân rộng một số mô hình sau khi được nhà nước hỗ trợ còn hạn chế như mô hình nuôi cá lồng, thủy cầm... Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành (I-office) chưa đồng bộ, đặc biệt một số cơ quan, đơn vị chưa vận hành, sử dụng phần mềm. Tình hình thu ngân sách chậm so với kế hoạch đề ra. Trong thời gian thi cuối học kỳ II, vẫn còn tình trạng học sinh vắng thi ở cấp THCS tại các trường như: Phúc Than, Khoen On, Tà Mung, Mường Cang... Công tác xúc tiến quảng bá du lịch còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.
hieng
Đ/c Hoàng Văn Hiêng - Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp
Qua thảo luận, để khắc phục những tồn tại hạn chế trong tháng 5 và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đ/c Hoàng Văn Hiêng - Chủ trì phiên họp nhấn mạnh một số nội dung sau:
2.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 
- Chủ trì phối hợp với các quan trong khối nông - lâm nghiệp, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo nhân dân tranh thủ thời tiết nắng ráo khẩn trương thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Mùa.
- Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, triển khai trồng chè, trồng rừng đảm bảo theo khung lịch thời vụ. 
- Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện khắc phục các nội dung theo thông báo kết luận sau kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn điều chỉnh chính xác tên một số công trình, dự án. 
- Khẩn trương hoàn thành quyết toán các công trình, dự án năm 2018. Tham mưu thành lập tổ giúp việc cho UBND huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện (quy trình thủ tục, hồ sơ, chất lượng, tiến độ...). 
- Nghiên cứu, tham mưu UBND huyện bố trí nguồn vốn triển khai lắp đặt hệ thống trực tuyến cho các đơn vị xã. 
- Phối hợp với Phòng Nội vụ bố trí công chức Tài chính - Kế toán cho UBND xã Tà Hừa.
2.3. Chi cục Thuế 
Tăng cường các giải pháp thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch giao.
2.4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
- Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh khẩn trương triển khai thu hồi vốn tạm ứng của các nhà thầu xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện. 
- Tham mưu UBND huyện văn bản báo cáo Sở Tài chính tháo gỡ về nội dung số tiền bị tạm giữ tại Ngân hành Phát triển Lai Châu.
- Ban quản lý dự án, UBND các xã khẩn trương chuyển số tiền sai phạm thu hồi về Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 201/QĐ-BDT ngày 21/5/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu.
2.5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
- Ttham mưu UBND huyện bố trí nguồn vốn thực hiện nạo vét, sửa chữa hệ thống cống hộp dọc QL 32. 
- Tham mưu các nội dung tổ chức đấu thầu có thời hạn Chợ trung tâm thị trấn Than Uyên.
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, kiểm tra, thống kê những điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường giao thông (Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn...), tham mưu UBND huyện phương án sửa chữa, khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ; phối hợp với cơ quan chức năng, các xã tăng cường kiểm soát thuyền bè trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng, Bản Chát.
2.6. Điện lực Than Uyên
Đề nghị phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng khẩn trương thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng cho nhân dân sau xây dựng các cột điện cao thế giảm tải lưới điện trên địa bàn huyện.
2.7. Phòng Tài nguyên - Môi trường 
- Phối hợp UBND các xã, thị trấn rà soát thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) sau khi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới (bìa hồng).
- Thành lập tổ công tác tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác quản lý đất đai đối với các xã, thị trấn, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm.
2.8. Phòng Nội vụ 
- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thi công chức cấp xã, viên chức cấp huyện. 
- Rà soát các cơ quan, đơn vị sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm theo quyết định tuyển dụng. Bổ sung thêm 03 biên chế công chức cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo theo quy định.
2.9. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
Hướng dẫn các đơn vị trường: tổng kết năm học, xếp loại cuối năm đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tổ chức nghỉ hè cho giáo viên, học sinh (bàn giao học sinh, cơ sở vật chất; bảo quản cơ sở vật chất... cho địa phương quản lý). 
- Tổ chức rà soát, công khai kế hoạch luân chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên (thực hiện theo nguyên tắc “không có vùng cấm”). 
- Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia xổ số trực tuyến minh ngọc năm 2019.
2.10. Phòng Dân tộc 
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 20109; kiểm tra, rà soát các chính sách dân tộc trên địa bàn.
2.11. Phòng Văn hóa - Thông tin 
- Chủ trì phối hợp với các xã, thị trấn thống nhất các nội dung cho Lễ hội đua thuyền nhân dịp Quốc khánh (mẫu thuyền đua, thể lệ giải đua, thời gian, địa điểm tổ chức...). 
- Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục dự án khu di tích - lịch sử văn hóa Bản Lướt, xã Mường Kim.
2.12. Trung tâm phát triển Quỹ đất 
Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.
2.13. Ban quản lý rừng phòng hộ 
Khẩn trương hoàn thiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân. 
* Một số nhiệm vụ khác
- Ban Chỉ đạo 389 thường xuyên kiểm tra các chốt kiểm dịch trên địa bàn, quyết tâm không để xảy ra Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện việc đeo thẻ công vụ trong thực thi công vụ.
- Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn lập tờ trình mua sắm nâng cấp máy quét (scan) văn bản gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp trình Sở Tài chính.
- Các xã thực hiện nông thôn mới thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
- Các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu UBND huyện các văn bản trình kỳ họp thứ tám HĐND huyện theo lĩnh vực phụ trách./.

Tác giả: Huy Nam (NHN)

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ hành chính xổ số trực tuyến minh ngọc
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 878 | lượt tải:654

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 467 | lượt tải:55

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 2100 | lượt tải:979

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1786 | lượt tải:156

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1273 | lượt tải:147
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 12/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.53%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 166
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 68
Đã tiếp nhận: 1383
Đã giải quyết: 1268
Quá hạn: 6 - 0.47%
Trước & đúng hạn: 1265 - 99.53%
(tự động cập nhật vào lúc
21:04:08, 27/12/2023)
  • Đang truy cập184
  • Hôm nay40,349
  • Tháng hiện tại424,114
  • Tổng lượt truy cập9,396,853
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi