Xổ số trực tuyến minh ngọc | Ứng dụng xổ số di động

Tài liệu Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC, Kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Tài liệu Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC, Kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

 •   13/10/2023 06:04:00
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC, Kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Tài liệu họp tháng 9/2023 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 9/2023 của UBND huyện

 •   21/09/2023 03:19:00
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 9 năm 2023 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 năm 2023.
tai lieu

Tài liệu họp sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

 •   20/07/2023 23:18:00
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Dự Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022
Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Tài liệu Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

 •   21/09/2022 02:56:00
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Họp Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc xổ số trực tuyến minh ngọc
 lần thứ XI, năm 2022

Tài liệu Họp Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc xổ số trực tuyến minh ngọc lần thứ XI, năm 2022

 •   25/07/2022 00:08:00
 •   Đã xem: 567
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND xổ số trực tuyến minh ngọc về việc thành lập Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc xổ số trực tuyến minh ngọc lần thứ XI, năm 2022, UBND huyện kính mời đồng chí dự họp.
Tai lieu hop Trien khai To CNS cong dong; Trang Fanpage UBND huyen Than Uyen

Tài liệu họp Triển khai Tổ CNS cộng đồng; Trang Fanpage "UBND xổ số trực tuyến minh ngọc "

 •   05/07/2022 04:43:00
 •   Đã xem: 525
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện về việc triển khai Tổ công nghệ số; Trang Fanpage “UBND xổ số trực tuyến minh ngọc ”. Trân trọng kính mời đồng chí dự họp triển khai nhiệm vụ Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng; Ban Biên tập, Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật trang Fanpage “UBND xổ số trực tuyến minh ngọc ”
Tài Liệu sơ kết CCHC 6 tháng

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

 •   22/06/2022 00:40:00
 •   Đã xem: 646
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời đồng chí dự Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2021.
Tài liệu họp chuyên đề

Tài liệu họp Chuyên đề tháng 6.2022

 •   15/06/2022 23:53:00
 •   Đã xem: 646
 •   Phản hồi: 0
Thống nhất các nội dung UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:
Tài liệu hội nghị chuyên đề

Tài liệu hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (kỳ học chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   05/05/2022 08:20:00
 •   Đã xem: 906
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (kỳ học chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu họp tháng 4.2022

Tài liệu họp tháng 4/2022

 •   20/04/2022 21:58:00
 •   Đã xem: 470
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

Tài liệu họp tháng 3.2022

 •   20/03/2022 05:05:00
 •   Đã xem: 553
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện kính mời đồng chí dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cho ý kiến vào các Kế hoạch của UBND huyện

Tài liệu Hội nghị chuyên đề cho ý kiến vào các Kế hoạch của UBND huyện

 •   18/03/2022 06:52:00
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND xổ số trực tuyến minh ngọc nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện kính mời đồng chí dự Hội nghị chuyên đề,
Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022

 •   20/02/2022 22:11:00
 •   Đã xem: 635
 •   Phản hồi: 0
Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022 (qua hệ thống Zoom cloud meeting)
Tài liệu họp tháng 01 năm 2022

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01 năm 2022

 •   19/01/2022 04:56:00
 •   Đã xem: 336
 •   Phản hồi: 0
Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01 năm 2022
Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 11 năm 2021

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 11 năm 2021

 •   23/11/2021 04:49:00
 •   Đã xem: 552
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 của UBND huyện
Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2021

 •   17/11/2021 04:04:00
 •   Đã xem: 1278
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, UBND xổ số trực tuyến minh ngọc kính mời đại biểu tới dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022
Tài liệu họp Chuyên đề

Tài liệu họp chuyên đề: Cho ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện Trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   15/11/2021 05:07:00
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
Để hoàn thiện các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí dự họp
Tài liệu họp tháng 10.2021 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 10.2021 của UBND huyện

 •   20/10/2021 22:33:00
 •   Đã xem: 453
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 10 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021.
Tài liệu họp tháng 9.2021

Tài liệu họp tháng 9.2021 của UBND huyện

 •   20/09/2021 23:08:00
 •   Đã xem: 552
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Các tin khác

Bản đồ hành chính xổ số trực tuyến minh ngọc
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 722 | lượt tải:557

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 457 | lượt tải:54

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1834 | lượt tải:825

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1765 | lượt tải:148

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1264 | lượt tải:143
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 12/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.52%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 166
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 68
Đã tiếp nhận: 1331
Đã giải quyết: 1249
Quá hạn: 6 - 0.48%
Trước & đúng hạn: 1246 - 99.52%
(tự động cập nhật vào lúc
00:01:46, 21/12/2023)
 • Đang truy cập124
 • Hôm nay14,888
 • Tháng hiện tại217,321
 • Tổng lượt truy cập9,190,060
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi