Quản lý tin, bài //cinecel.com/ vi Thu, 21 Dec 2023 01:12:00 GMT Thu, 21 Dec 2023 01:12:00 GMT //cinecel.com/rss/ //cinecel.com/uploads/logo_9462a37d0ff745aa916568183cb2812f.png Quản lý tin, bài //cinecel.com/ 144 57 Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-khai/ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-truyen-thong-huyen-than-uyen-nam-2023-1763.html Thu, 21 Dec 2023 01:12:00 GMT Nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của xổ số trực tuyến minh ngọc đến với đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh. Đồng thời tạo cơ hội để các cơ quan báo chí, truyền thông có điều kiện tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế của xổ số trực tuyến minh ngọc qua đó, góp phần thu hút du khách đến tham quan, du lịch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới, UBND xổ số trực tuyến minh ngọc xây dựng Kế hoạch tổ chức Tổ chức Ngày hội truyền thông Than Uyên năm 2023 với chủ đề “Than Uyên - Điểm hẹn khám phá ”]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-khai/thong-bao-dau-gia-tai-san-1762.html Wed, 20 Dec 2023 01:12:00 GMT Căn cứ thông báo số 78/TB- TTDVĐGTS ngày 08/12/2023 của Trung tâm dịch vụ đâu giả tài sản tỉnh Lai Châu v/v ủy quyền điều hành Trung tâm, giải quyết công việc.]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-tac-tuyen-truyen/tuyen-truyen-ve-chu-dong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-quan-ly-tai-nguyen-bao-ve-moi-truong-1761.html Wed, 13 Dec 2023 07:12:00 GMT Thực hiện Kế hoạch số 245-KH/HU, ngày 06/12/2023 của Huyện uỷ Than Uyên tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban,ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn nội dung sau (có Kế hoạch gửi kèm)]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-khai/quyet-dinh-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-doi-voi-thua-dat-doi-du-nho-hep-do-ubnd-thi-tran-quan-ly-1760.html Tue, 12 Dec 2023 03:12:55 GMT Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất dôi dư nhỏ hẹp do UBND thị trấn quản lý, không thông qua hình thức đấu giá]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-tac-tuyen-truyen/tuyen-truyen-cac-chu-truong-duong-loi-cua-dang-ve-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-1759.html Sat, 9 Dec 2023 03:12:00 GMT hực hiện Kế hoạch số 244-KH/HU ngày 05/12/2023 Kế hoạch tuyên Tuyên truyền các chủ trương, đường lỗi của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy đảng, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn một số nội dung sau:]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-tac-tuyen-truyen/dinh-huong-noi-dung-tuyen-truyen-pbgdpl-thang-12-2023-1758.html Fri, 8 Dec 2023 07:12:00 GMT Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 27/01/2023 của UBND huyện về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến biến, giáo dục pháp luật, tình hình thực tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12 năm 2023 như sau:]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-khai/thong-bao-dau-gia-quyen-su-dung-dat-1757.html Fri, 8 Dec 2023 06:12:00 GMT Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất ở nông thôn tại khu dân cư mới (tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32) đoạn từ đường Én Nọi đến trạm xăng số 13, bản Cẩm Trung 1, xã Mường Than, xổ số trực tuyến minh ngọc , tỉnh Lai Châu]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/lich-cong-tac/thong-bao-chuong-trinh-cong-tac-cua-thuong-truc-huyen-uy-btv-huyen-uy-bch-dang-bo-huyen-1754.html Sat, 2 Dec 2023 07:12:00 GMT Căn cứ Chương trình làm việc của Tỉnh ủy Lai Châu và điều kiện thực tế tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy thông báo chương trình công tác tháng 12 năm 2023]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-khai/cong-khai-bao-cao-de-xuat-cap-giay-phep-moi-truong-1753.html Thu, 30 Nov 2023 04:11:50 GMT Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-khai/thong-ao-ket-qua-van-dong-tiep-nhan-ung-ho-dong-bao-huyen-than-1765.html Sat, 25 Nov 2023 04:11:00 GMT Đầu tháng 8/2023, trên địa bàn xổ số trực tuyến minh ngọc , tỉnh Lai Châu liên tiếp phải hứng chịu các đợt mưa dài ngày, tạo ra lũ, sạt lở nặng nề trên địa bàn huyện, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của Nhân dân. Nỗi đau mất đi người thân, sự khốn khó của hằng trăm hộ gia đình đang lâm vào cảnh sống tạm bợ, đói rét do tài sản, nhà cửa bị sụp đổ, cuốn trôi và ngập nước]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/tai-lieu-hoi-nghi/tai-lieu-hoi-nghi-cho-y-kien-vao-cac-noi-dung-trinh-ky-hop-thu-15-hdnd-huyen-khoa-xxi-nhiem-ky-2021-2026-1752.html Thu, 23 Nov 2023 05:11:48 GMT Tài liệu Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-khai/yeu-cau-bao-gia-1750.html Wed, 22 Nov 2023 03:11:00 GMT Văn phòng HĐND và ƯBND xổ số trực tuyến minh ngọc , tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm sản phẩm dinh dữỡng/chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ em suy dinh dưỡng dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-khai/quyet-dinh-thu-hoi-du-an-gpmb-tao-quy-dat-xd-khu-dan-cu-ntm-doan-tu-duong-vao-en-noi-den-tram-xang-so-13-1749.html Tue, 21 Nov 2023 01:11:36 GMT Quyết định thu hồi dự án GPMB tạo quỹ đất XD khu dân cư NTM (Tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32) đoạn từ đường vào Én Nọi đến Trạm xăng số 13 xã Mường Than]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-tac-tuyen-truyen/hoi-nghi-doi-thoai-giua-nguoi-dung-dau-cap-uy-chinh-quyen-huyen-voi-nhan-dan-xa-khoen-on-1748.html Thu, 16 Nov 2023 09:11:00 GMT Thực hiện Kế hoạch số 235-KH/HU ngày 01/11/2023 của Huyện uỷ Than Uyên, Công văn số 3769/UBND-VP ngày 09/11/2023 của UBND xổ số trực tuyến minh ngọc về việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện với Nhân dân xã Khoen On, đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn một số nội dung sau:]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/thong-tin-ket-qua-kiem-tra-giam-sat/thong-tin-kiem-tra-giam-sat-thang-10-1747.html Mon, 13 Nov 2023 04:11:00 GMT Kết luận cuộc giám sát Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Lao động xã hội; Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Tài chính; Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Hừa]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/thong-tin-ket-qua-kiem-tra-giam-sat/thong-tin-thi-hanh-ky-luat-dang-thang-10-1746.html Mon, 13 Nov 2023 04:11:00 GMT Ngày 26/10/2023 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ban hành Quyết định số 164-QĐ/UBKTHU về thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khai trừ” đối với đồng chí Hà Văn Nề - Đảng viên Chi bộ bản Mường thuộc Đảng bộ xã Mường Than.]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-tac-tuyen-truyen/trien-khai-cuoc-thi-trac-nghiem-truc-tuyen-tim-hieu-chinh-sach-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-1745.html Sun, 12 Nov 2023 08:11:00 GMT Thực hiện Công văn sô 45-CV/BTGHU, ngày 09/11/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Than Uyên về việc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền một số nội dung sau:]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-tac-tuyen-truyen/to-chuc-tiep-xuc-doi-thoai-truc-tiep-giua-nguoi-dung-dau-cap-uy-chinh-quyen-huyen-voi-nhan-dan-xa-khoen-on-nam-2023-1744.html Sun, 12 Nov 2023 08:11:00 GMT Thực hiện Kế hoạch số 235-KH/HU ngày 01/11/2023 của Huyện uỷ Than Uyên về việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân xã Khoen On năm 2023, đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện một số nội dung sau:]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/tin-cac-don-vi/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tai-xa-pha-mu-1742.html Thu, 9 Nov 2023 07:11:00 GMT Ngày 8/11, Phòng Tư pháp xổ số trực tuyến minh ngọc phối hợp với xã Pha Mu tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại xã Pha Mu. Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện, lãnh đạo UBND, công chức xã, Bí thư, Trưởng bản, người có uy tín và người dân xã Pha Mu]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-tac-tuyen-truyen/tuyen-truyen-dai-hoi-xiii-cong-doan-viet-nam-nhiem-ky-2023-2028-1741.html Thu, 9 Nov 2023 01:11:00 GMT Thực hiện Kế hoạch số 232-KH/HU ngày 27/10/2023 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy đảng, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, CNVCLĐ tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn một số nội dung sau:]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/hoat-dong-cua-lanh-dao/dong-chi-vu-manh-ha-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-ban-tham-phe-xa-muong-kim-1740.html Wed, 8 Nov 2023 10:11:00 GMT Chiều 07/11, 02 bản (Hàng và Thẩm Phé) xã Mường Kim, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự có đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lò Văn Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND xổ số trực tuyến minh ngọc ; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện; các ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo 12 xã, thị trấn và nhân dân xã Mường Kim... dự Ngày hội.]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/van-hoa-xa-hoi/khu-2-thi-tran-than-uyen-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-1739.html Wed, 8 Nov 2023 09:11:00 GMT Ngày 04/11/2023, khu 2 thị trấn Than Uyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy thị trấn, đại biểu UBMTTQ thị trấn và bà con khu 2.]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-khai/thong-bao-cong-bo-cong-khai-noi-dung-dieu-chinh-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2023-cua-huyen-than-uyen-1738.html Tue, 7 Nov 2023 09:11:41 GMT thông báo công bố, công khai toàn bộ nội dung điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của xổ số trực tuyến minh ngọc ]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/van-hoa-xa-hoi/phat-dong-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-lich-su-lai-chau-1737.html Mon, 6 Nov 2023 08:11:00 GMT Sáng 6/11, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử 115 năm thành lập tỉnh (28/06/1909-28/6/2024); 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 -10/10/2024) và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (1/1/2004-1/1/2024) theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh tới điểm cầu các huyện, thành phố. Dự lễ phát động có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo sở ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí; lãnh đạo phòng chính trị, phòng công tác đảng, công tác chính trị, cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên.]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/tin-cac-don-vi/ubmtq-huyen-trao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-kho-khan-ve-nha-o-tai-xa-muong-than-1736.html Mon, 6 Nov 2023 08:11:00 GMT Vừa qua, UBMTQ huyện, phối hợp với UBMTTQ xã Mường Than đã tiến hành trao 3 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Mường Than. Đến trao và động viên các gia đình có đồng chí Lò Hải Ươi - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Lê Đình Thanh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phụ trách xã, và các đồng chí lãnh đạo xã Mường Than.]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/lich-tiep-cong-dan/thong-bao-lich-tiep-cong-dan-thang-11-2023-cua-chu-tich-ubnd-huyen-1735.html Fri, 3 Nov 2023 09:11:00 GMT Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/lich-cong-tac/thong-bao-chuong-trinh-con-tac-thang-11-2023-1734.html Fri, 3 Nov 2023 08:11:00 GMT Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND, UBND huyện]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/quoc-phong-an-ninh/hop-ban-chi-dao-dien-tap-ung-pho-chay-rung-tim-kiem-cuu-nan-huyen-than-uyen-nam-2023-1733.html Thu, 2 Nov 2023 08:11:00 GMT Chiều nay 01/11/2023 UBND huyện tổ chức cuộc họp diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xổ số trực tuyến minh ngọc năm 2023. Chủ trì hội nghị có Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Cơ quan ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xổ số trực tuyến minh ngọc , dự cuộc họp còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập; Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập xổ số trực tuyến minh ngọc …]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/quoc-phong-an-ninh/thi-tran-than-uyen-ra-mat-mo-hinh-camera-an-ninh-1732.html Fri, 27 Oct 2023 08:10:00 GMT Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. chiều ngày 25/10/2023, UBND Thị trấn Than Uyên tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “ camera an ninh”. Dự hội nghị có lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể Thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng khu, Trưởng Ban công tác mặt trận các khu dân cư, Trung tâm VietteL Than Uyên .]]> Quản lý tin, bài //cinecel.com/cong-khai/phe-duyet-danh-muc-quy-dat-doi-du-nho-hep-do-uy-ban-nhan-dan-thi-tran-than-uyen-huyen-than-uyen-tinh-lai-chau-quan-ly-1731.html Fri, 27 Oct 2023 01:10:58 GMT Quyết định phê duyệt danh mục quỹ đất dôi dư, nhỏ hẹp do Ủy ban nhân dân thị trấn Than Uyên, xổ số trực tuyến minh ngọc , tỉnh Lai Châu quản lý.]]>